Tekniska keramer till låga priser!

Vi säljer tekniska keramer och teknisk keramik. När ni behöver keramiska produkter eller önskar teknisk support ska ni vända er till oss. Vi har lång erfarenhet inom keramområdet och kan tillverka rätt keramisk produkt till just er applikation.

alumina komponent - tekniska keramerporöst filter av olika tekniska keramerkeram metall lager stål aluminiumoxidkeramsikt kullager av kiselnitridkeramiskt munstyckealuminiumoxid ring packning

Tekniska keramer

De tekniska keramer som vi primärt säljer är aluminiumoxid och zirkoniumoxid - två vanliga keramiska material som kommer till användning i en rad tillämpningar. Vi erbjuder även icke-oxidiska keramer som kiselnitrid och kiselkarbid, vilka utnyttjas i mer krävande applikationer. De fyra nämnda keramiska materialen utmärker sig genom hög mekanisk hållfasthet, hög hårdhet samt god nötnings-, värme- och korrosionsresistens. Förutom kiselkarbiden så har keramer i allmänhet också god elektriskt och termiskt isolerande förmåga. Andra fördelar är låg specifik vikt och låg friktionskoefficient. Sedan finns det ytterligare materialspecifika karaktärsdrag hos varje enskilt keramiskt material som kommer till nytta i diverse tillämpningar. Vi marknadsför även andra tekniska keramer såsom bornitrid.

Tekniska keramer används normalt för att höja prestandan i en produkt eller för att effektivisera en tillverkningsprocess. Ofta är det bara keramer som fungerar tack vare deras unika egenskaper jämfört med andra material. I många fall är det hög temperatur som sätter begränsningen för material som metaller och polymerer.

Teknisk keramik

Ett annat verksamhetsområde är teknisk keramik. Dessa keramer är billigare än rena tekniska keramer och används i applikationer där kraven inte är lika höga. Teknisk keramik tillhör egentligen gruppen traditionella keramer, men benämns "teknisk" eftersom komponenter av traditionella keramiska material används i tekniska applikationer. Materialen kan bestå av tekniskt porslin, steatit, kordierit, chamotte eller lågvärdig aluminiumoxid. Läs mer om detta under "Om keramer".

Bearbetbara glaskeramer

Vi erbjuder även bearbetbara glaskeramer typ MACOR. Komplexa detaljer bearbetas ur färdiga ämnen av ett speciellt glasmaterial till färdiga produkter. Små serier med komplexa geometrier kan produceras kostnadseffektivt, snabbt och till snäva toleranser. Dessa keramiska material är mycket goda termiska och elektriska isolatorer, både vid låga och höga temperaturer. Berabetbara glaskeramer är skörare och har lägre hållfasthet jämfört med andra tekniska keramer. Detta måste beaktas om materialet ska användas i tekniska applikationer. Se tabell över materialegenskaper.

Sänd oss en ritning så återkommer vi med offert snarast

Tekniska keramiska komponenter är vanligtvis anpassade efter kundens önskemål. Vi ser därför fram emot att ni sänder oss en ritning, gärna med en kort beskrivning av applikationen samt eventuella materialkrav, så återkommer vi med en attraktiv offert. För enklare keramiska komponenter som plattor, rör, stänger och brickor räcker det med dimensioner, eventuella toleranser och önskat keramiskt material.

Tekniska keramer - fri rådgivning och allmänna tips:

Utveckling av tekniska keramer

Vi bistår gärna med utveckling av keramiska komponenter och applikationer. Tack vare vår kompetens får ni fram önskad keramisk komponent med rätt egenskaper. Hör av er så berättar vi mer.


Materialegebskaper Tekniska Keramer

Materialegebskaper Teknisk Keramik